The Moonstone Project

Produkt: Aquatron 4×300, installerat 2005, permanentboende

The Moonstone Project: “To design and build Britain’s leading autonomous Eco-house”. Leigh och John Croft har byggt sitt ECO-HUS öster om Sheltenham. Huset har NIO toaletter (3/6 liters spolning) inkopplade på Aquatron systemet, den längsta toaletten har uppåt 50 meter ledning till separatorn.

S:t Annas Skärgård

Produkt: Aquatron 400, Installerad 1994, fritidsboende

Under de första 20 åren tömdes maximalt tio hinkar med mull. Komposteringsmask tillfördes vid installering 1994 och har aldrig behövt tillföras mer.

Västergötland

Produkt: Aquatron 90, Installerad 1996, permanentboende

Var till en början ett fritidshus, men har används som permanentboende sedan 2001. Under de första 15 åren byttes lysrören endast två gånger.

Hudiksvall

Produkt: Aquatron 90, Installerad 1990, fritidsboende

Monterad i fritidshus med villastandard på 60kvm där krav på åretruntboende var viktigt. Systemet har fungerat klanderfritt vare sig det är +25 eller –30 (Aquatron enheten står frostfritt) och komposten med maskar har fungerat perfekt under alla år.

Västervik

Produkt: Aquatron 4×200, Installerad 2011, permanentboende

För den som bor nära vattnet ställer kommunen höga krav på reningen. Kunden här har valt att installera en Aquatron med Fosforfälla för att uppnå detta

Casa Feng Shui, Tarragona, Spanien

Produkt: Aquatron 4×200, Installerad 2003, permanentboende

Fyra toaletter installerade, med separatorn i ett separat hus 50meter från huvudbyggnaden.

Into the Woods, Isle of Wight

Produkt: Aquatron 4×100 + Aquatron Vagn 200

Familjen Headington häftiga ekovänliga trähus som de hyr ut per natt har två Aquatron-system. Läs gärna med om detta fantastiska ställe på länken nedan.

HavRo

Produkt: Aquatron 4×200, Installerat 2005

Ett ekologiskt Bed & Breakfast för gäster sommartid med plats för 14 konferensgäster. Tack vare detta system behöver de i princip aldrig tömma biokammrarna.

Brandstation, Lindome

Produkt: Aquatron 4×300, Installerat 1999

Brandstationen är bemannad med 6 personer 24 timmar om dygnet och har upp till 20-30 personer vid utbildning. Brandstationen är belägen i ett område med hög skyddsnivå. Systemet består av Dubbletten snålspolande toaletter tillsammans med Aquatron-systemet. De tömmer systemet en gång om året. För urinen använder de två tankar om 14000 liter vardera, som de lokala bönderna tar vara på.

Smart ekologi!

Hållö Utpost, Smögen

Produkt: 4 x Aquatron 4×200

Utpost Hållö är ett oemotståndligt vandrarhem med fantastiska konferensmöjligheter. Under sommaren bedrivs cafeverksamhet. Det är beläget på sydsidan av naturreservatet Hållö. Anläggningen består av 6 fembädds ”sjöbodar” med dusch och handfat. Fullständigt utrustat kök och tre toaletter kompletterar sjöbodarna. Systemet var aktivt fram tills att Hållö fick kommunalt avlopp.

Augustenborgsskolan, Malmö

Produkt: Aquatron 4×300, Installerat 1999

100 elever i åldrarna 5-6 år går i skolan där detta system används. Här används maskar för komposteringen och under de första 10 åren tömdes systemet endast 1 gång.

Torshälla Segelsällskap, Lövskären

Produkt: Aquatron 4×200, Installerat 2000

Här finns besökare upp till ca 150 personer åt gången. Kuriosa är att en miljöinspektör anmälde Segelsällskapet och deras system, vilket slutade med vår statliga inspektion gav sitt godkännande av systemet som ett miljövänligt och ekologiskt system.

Östra Tornskolan, Malmö

Produkt: Aquatron 1200, Installerat 1997

En skola med 250 elever och lärare. Separatorn och biokammrarna är placerade i samma rum som värmepannorna och tillsammans med kompostmask möjliggörs effektiv kompostering i perfekt temperatur året runt. Systemet tömdes bara 1 gång de första 15 åren.

Hedesunda Skola, Hedesunda

Produkt: 2 x  Aquatron 1200, installerat 1997

De flesta toaletter var kopplade till Aquatron-systemet. Som mest var det över 300 elever på skolan. Biokammrarna var installerade intill skolans värmepannor för att möjliggöra hög värme.

Eklandaskolan, Mölndal

Produkt: 4 x Aquatron 1200

I slutet av 90-talet byggdes Eklandaskolan. Inriktningen var ekologiskt och miljövänligt för deras 800 elever. Först installerades Dubbletten snålspolande toaletter, vilket senare byttes till standardspolande toaletter. I över tio år var systemet aktivt och fungerade problemfritt.

SEO Birdlife, Riet Vell (Tarragona), Spanien

Aquatron 4×200, kommer att installeras under 2021.

I detta projekt samarbetar Aquatron med den internationella ornitologiska organisationen SEO Birdlife och Arkitektskolan i Sant Cugat del Vallès i Barcelona. Riet Vell är ett demonstrationsprojekt för hållbar utveckling som SEO Birdlife har etablerat i Ebrodeltat, för att sammanföra ekologisk risodling och ett återskapande av naturliga livsmiljöer i våtmarker, med tillämpade forskningskriterier.

Byggnaderna för att hysa de personer som kommer från hela Europa för att arbeta som volontärer i detta naturreservat har under lång tid inte erhållit tillräckligt underhåll eller anpassning till sin nuvarande användning. Ombyggnadsprojektet genomförs av en grupp arkitektstudenter som kallar sig Apatacoja i ett unikt projekt där dessa utformar projektet, anskaffar nödvändigt material och även utför själva byggnadsarbetet.

Byggnaderna var i stort behov av renovering och får nu nya ytor, ett grönt tak, förbättrad värmeisolering tillsammans med konstruktiva förbättringar och nya installationer. Den sista delen av projektet kommer att vara utvecklingen av vattencykeln, med återvinning av regnvatten, nya våtrum med separering av grå- och svartvatten, kompostering av svartvatten och behandling av gråvatten för att minska vattenförbrukningen och miljöpåverkan.

Privatbostad, Algaida (Mallorca), Spanien

Aquatron 4×100, installerad 2019.

Denna befintliga bostadsbyggnad hade en avloppsanläggning där allt avlopp gick till en vanlig septiktank. Septiktanken bestod av flera betongkammare. För att undvika behovet av att tömma tanken och de möjliga hälso- och miljöproblem som en sådan medför, beslutade ägaren göra en ombyggnad.

Först förändrades husets avloppsanläggning till ett separat system för köksavlopp, handfat och duschar som fick ett eget rör och toaletterna kopplades till ett annat rör.

En Aquatron 4×100 installerades i en av den gamla septiktankens kamrar och för att vinna höjd igen (eftersom terrängen är ganska platt) användes en länspump för att ta gråvattnet till slamavskiljaren där det även sker en inledande rening.

I enlighet med de regionala bestämmelserna infiltreras sedan det förbehandlade vattnet över ett område av trädgården som är täckt med växter och stenar.

Olivgård, El Perelló (Tarragona), Spanien

Aquatron 4×100, installerades 2018.

På denna ekologiska olivodling genomfördes en omfattande renovering och mindre utvidgning av en ursprunglig och traditionell jordbrukskonstruktion. Alla el-, vatten- och sanitetsinstallationer är oberoende och självförsörjande.

Avloppssystemet är separativt och toalettvattnet spolas via gravitationen till Aquatron-enheten i en liten separat konstruktion, som är integrerad i terrassodlingen och därmed möjliggör åtkomst från sidan.

Resten av gråvattnet överförs till en inledande rening med slamavskiljare och förreningsverk (Filtec FF4). Det behandlade vattnet passerar därefter till en slutlig markinfiltration baserad på en grus- och sandbädd med ett system av biomoduler som utför en mycket effektiv syrebaserad rening som gör vattnet tjänligt för bevattning eller till en pool.

Ett tillstånd har erhållits från den regionala vattenmyndigheten för att släppa ut det renade vattnet i marken.

Huvudkontor för Schwartz-Hautmont, Vila-Seca (Tarragona), Spanien

2 st. Aquatron 4×300, installerades 2014.

Detta företag är specialiserat på metallkonstruktioner. För deras nya huvudkontor i Vila-Seca föreslog arkitekterna en lösning som tar hänsyn till byggnadens energieffektivitet och dess vattencykel. Omfattande studier genomfördes för att kunna utforma byggnaden och definiera konstruktionen.

Byggnaden utfördes som en metallkonstruktion med samverkansbjälklag i betong och en fasad av metallgitter och polykarbonatelement. En av strategierna var att minimera vikten och prioritera användningen av förnybart, återanvändbart och återvunnet material. För klimatiseringen beslutades att använda ett jordvärmesystem med golvvärme kompletterat med takkylning.

För behandling av avloppsvatten har man använt två Aquatron-enheter, ett eget reningssystem med infiltration och flera tankar för insamling av regnvatten och renat vatten, tillsammans med takträdgården som är planterad med sedum och vinranka.

Forskningscenter ICTA-ICT på Campus UAB, Cerdanyola (Barcelona), Spanien

2011–2014.

Projektet har utformats med hållbarhetskriterier, både när det gäller energi- och vattenförbrukning för driften och i de material som används för konstruktionen.

Byggnaden rymmer främst kontor och laboratorier som på grund av sin aktivitet tenderar att generera värme. Designen syftar till att dra nytta av denna värme på vintern och driva ut den på sommaren genom naturlig ventilation. Fasadens element öppnas och stängs automatiskt för att reglera solinfångning och ventilation.

En betongkonstruktion med mycket termisk tröghet bidrar direkt till byggnadens passiva komfort. Betongbjälklagen har gjorts lättare med inlagda rör genom vilka luften cirkulerar, kompletterat med ett geotermiskt strålningssystem.

Fyra centrala ljusgårdar minskar behovet av konstljus. På taket finns odlingar med växthus och ytor för avkoppling. Byggnaden optimerar hela vattencykeln genom att minska efterfrågan och förbrukningen genom återanvändning av regnvatten, grå-, gul- och svartvatten.

Casa Feng Shui, La Nou de Gaia (Tarragona), Spanien

Aquatron 4×200, installerades 2003, privatbostad.

Halvcirkelformad byggnad, ritad och byggd av ägaren, en tysk arkitekt, på en lantegendom. Självförsörjande hus med solpaneler för ljus, varmvatten och golvvärme.

Egen vattenbrunn och eget avloppsreningssystem för bevattning. Fyra toaletter har installerats, med separator och en Aquatron 4×200-enhet i en separat byggnad cirka 50 meter från huvudbyggnaden.