Lätt att installera

Det finns otroligt många olika installationer genom åren där Aquatron har använts.

Många gånger gör privatpersoner själva installationen då det är så enkelt.
Separatorn kan placeras nästan var som helst, så länge det är möjligt att få rätt lutning på rören.

Det enda som behövs är att vatten / fasta ämnen från toaletten kommer ner i vinkel mot Aquatron Separator, med rätt grad den sista metern.

Minsta storlek på utrymmet som Aquatron-systemet ska stå på beror på modellen.
Räkna med minst 1-2 m2 och höjden 1-1,5 meter

Här kan du läsa installationsmanualen

Hur det fungerar

1. Aquatron använder vanliga spoltoaletter.

2, avföring, papper, urin och spolvatten spolas från toaletten till en separator där vätskan separeras till 98%. Separation sker med hjälp av vattenets centrifugalkraft. Avskiljaren har inga rörliga delar eller energiförbrukning.

3, papper och avföring faller in i biokammaren där kompostering äger rum. Om kompostmaskar används minskar volymen cirka 95%, vilket ger långa tömningsintervall. När maskar används måste biokammaren vara över frys temperaturen. Lägsta temperatur för kompostering är 15 grader.

Vid tömning av Aquatron 50  2×50 och 90 behövs i regel efterkompostering.

Vid tömning av Aquatron vagn, 1200, 4×100, 4×200 och 4×300 behövs ingen efterkompostering.

4, Vid höga krav flyter vätskan till en till en fosforfällan. Vill man använda spolvattnet till bevattning eller vid svåra utsläpp används Aquatrons UV-enhet som effektivt dödar bakterier och eller

Installera i källaren

Under huset i källaren är det vanligt på vissa ställen. det kommer normalt aldrig att lukta i rummet när det är under tryck i systemet.

På referenssidorna finns många bra exempel på olika installationer.

Aquatron in basement

Skola för 800 elever med fyra Aquatron 1200

Under marken

Ett problem som kan uppstå vid installation av under jorden är att det vanligtvis inte blir tillräckligt varmt för god kompostering i vissa klimat.

Here it is installed in the ground. The disadvantage is that it is often not sufficiently high temperature for composting.

Betongkällare med Aquatron 4×200

Utomhus

I varma klimat är det vanligt att installera Aquatron systemet utomhus.
På platser med kraftigt regn kan du behöva ett tak eller Ultimate-modellen.

Platsbyggda installationer

För större installationer är det ofta fördelaktigt att bygga biokammare på plats.

Admerus Biosciences

RPG Raychem in Gujarat

Vad gör du med vattnet efter Aquatron-systemet?

Aquatonsystemet är unikt eftersom du kan använda vattentoaletter och enkelt återanvända spolvattnet.
Det finns många olika alternativ och lösningar som används över hela världen.

Vanligast låter man vattnet efter Aquatronen gå till en slamavskiljare där det blandas med gråvatten från huset, så att vattnet kan användas på olika sätt:

 • Infiltreras i marken enligt lokala föreskrifter
 • Återanvänds som spolvatten för toaletter (Aquatrons UV används ofta för att ta bort bakterier)
 • Används som gödningsbevattning av växter (Aquatrons UV för att ta bort bakterier)
 • Ledas till en större gemensam anläggning

Om urinsorterande toaletter används för Aquatron använder du urinen direkt och producerar ditt eget naturliga gödselmedel.

After Aquatron

Vilken Slamavskiljare behövs till en Aquatron?

Aquatronsystemet ersätter enkelt sagt första kammaren i en trekammarbrunn där stora partiklar och slam ska stanna. Fekalier och papper ramlar ner i biokammaren och spolvattnet med urin leds till en slamavskiljare där hushållets övriga BDT vatten blandas.

Slamavskiljare efter Aquatonsystemet behöver vara hälften så stor som en normal slamavskiljare beroende på antal boende i hushållet. För ett hushåll (5 pe) räcker normalt en slamavskiljare på 1 000 liter. (kontrollera hydrauliska kapacitet per dygn)

Det finns många Aquatronanvändare som under många år har egen slamhantering av sin slamavskiljare med en slamavvattnare där man blandar slammet med Aquatron komposten för efterkompostering.

Man får flera fördelar med Aquatronsystemet

 • Inga lastbilstransporter av slamvatten
 • Belastar inte kommunens reningsverk
 • Återför näringsämnena till ett lokalt kretslopp
 • Spar kostnader

CPX Slamavskiljare 1200 Liter, BDT, hämtpris

Dimensionering av infiltration efter en Aquatron

Då Aquatronsystemet släpper ut wc vatten måste man ha en godkänd infiltration dimensionerad för WC vatten (16-30 m2 storleken är beroende på moduler mm)

Vid användning av urinsorterande wc kan infiltrationen minska till storlek (10-20 m2)

En BDT infiltration eller enkel stenkista man använde förr i tiden duger inte med dagens reningskrav.

På 80–90 talet installerades de första Aquatronerna med bara UV och efterföljande stenkista, enligt då gällande regler, det är ej godkänt med dagens krav.

Infiltration

Förmultning

Det finns olika system där man kan ha slutkompostering direkt i sin Aquatron biokammaren eller att växla med en ny behållare och låta den fulla förmultna.

Eller så kan man efterkompostera i en separat latrinkompost och det tar ca 12–24 månader i Sveriges klimat.

Har man flerfacks systemen som t.ex 4×100 så roterar man ett fullt fack och låter det efterkompostera och beroende på temperatur (ju varmare desto bättre minst 15 grader) och balansen i komposten så är det många system som bara tömmer ett fack på fin mullrik jord vart 10 år.

Många system står inomhus i uppvärmda utrymmen och då går komposteringen mycket snabbare.

Kompostmaskar påskyndar processen ytterligare och iblandning av hushållets matrester gör komposten mer livskraftig. Du spolar ner matresterna i din WC direkt till komposten!

An image in one of the compartments that has composted and reduced the faeces, choose to empty yourself as nutrient-rich fertilizer or to refill with new waste.

Reningseffekter med Aquatronsystemet

När man använder ett Aquatronsystem i en avloppsanläggning får man flera positiva effekter på hela avloppsanläggningens miljöbelastning.

 • Inga lastbilstransporter för slamhantering.
 • Källsorterar avloppet
 • Belastar inte kommunens reningsverk.
 • Återför näringsämnena till ett lokalt kretslopp.
 • Spar kostnader
 • Minskar belastningen på infiltrationen med fosfor och kväve vilket höjer livslängden.
 • Går att återanvända avloppsvattnet för bevattning efter UV behandling.
 • Kräver normalt ingen energi och har inga rörliga delar.
 • Använder man ett Aquatronsystem minskar man belastningen på avloppet genom att man tar bort 25% av fosforinnehållet, 11% av kvävet och 31% av BOD7.

Använder man ett Aquatronsystem ökar man reduktionen på samtliga värden och klarar nästan höga miljökrav på miljöskydd (fosforreducering 90%)

Med teoretiska beräkningar från Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar når man 82% reduktion av fosfor, Normala krav är 70% och höga är 90%

Man klarar nästan höga fosforkravet utan någon dyr och komplicerad fosforfällningsteknik.

Källa: (HVMFS 2016:17)

 

För att med säkerhet nå höga miljökrav på fosforreduktion på 90% kan man använda någon av följande tekniker.

– Urinsortering

– Kemisk fällning med kemi i slamavskiljaren.

– Mekanisk fosforfälla med Polonite.

 

Placeringen av den lilla fosforfällan på 50 kg efter Aquatronen men innan slamavskiljaren gör den PH höjande effekten mycket liten.

Många mätningar har gjorts hos kunder och inga ökningar av ph värdet eller försämringar i funktion av slamavskiljaren har märkts.