Vanliga frågor & svar

Här har vi samlat vanliga frågor rörande Aquatronsystemen, saknar ni något så kontakta oss gärna.

Vilken Slamavskiljare behövs till en Aquatron?

Aquatronsystemet ersätter enkelt sagt första kammaren i en trekammarbrunn där stora partiklar och slam ska stanna. Fekalier och papper ramlar ner i biokammaren och spolvattnet med urin leds till en slamavskiljare där hushållets övriga BDT vatten blandas.

Slamavskiljare efter Aquatonsystemet behöver vara hälften så stor som en normal slamavskiljare beroende på antal boende i hushållet. För ett hushåll (5 pe) räcker normalt en slamavskiljare på 1 000 liter. (kontrollera hydrauliska kapacitet per dygn)

Det finns många Aquatronanvändare som under många år har egen slamhantering av sin slamavskiljare med en slamavvattnare där man blandar slammet med Aquatron komposten för efterkompostering.

Man får flera fördelar med Aquatronsystemet

 • Inga lastbilstransporter av slamvatten
 • Belastar inte kommunens reningsverk
 • Återför näringsämnena till ett lokalt kretslopp
 • Spar kostnader

CPX Slamavskiljare 1200 Liter, BDT, hämtpris

Dimensionering av infiltration efter en Aquatron

Då Aquatronsystemet släpper ut wc vatten måste man ha en godkänd infiltration dimensionerad för WC vatten (16-30 m2 storleken är beroende på moduler mm)

Vid användning av urinsorterande wc kan infiltrationen minska till storlek (10-20 m2)

En BDT infiltration eller enkel stenkista man använde förr i tiden duger inte med dagens reningskrav.

På 80–90 talet installerades de första Aquatronerna med bara UV och efterföljande stenkista, enligt då gällande regler, det är ej godkänt med dagens krav.

Infiltration

Förmultning

Det finns olika system där man kan ha slutkompostering direkt i Aquatron biokammaren eller att växla med en ny behållare och låta den fulla förmultna.

Eller så kan man efterkompostera i en separat latrinkompost och det tar ca 12–24 månader i Sveriges klimat.

Har man flerfacks systemen som t.ex 4×100 så roterar man ett fullt fack och låter det efterkompostera och beroende på temperatur (ju varmare desto bättre minst 15 grader) och balansen i komposten så är det många system som bara tömmer ett fack på fin mullrik jord vart 10 år.

Många system står i inomhus i uppvärmda utrymmen och då går komposteringen mycket snabbare.

Kompostmaskar påskyndar processen ytterligare och iblandning av hushållets matrester gör komposten mer livskraftig. Du spolar ner matresterna i din WC direkt till komposten!

An image in one of the compartments that has composted and reduced the faeces, choose to empty yourself as nutrient-rich fertilizer or to refill with new waste.

Reningseffekter med Aquatronsystemet

När man använder ett Aquatronsystem i en avloppsanläggning får man flera positiva effekter på hela avloppsanläggningens miljöbelastning.

 • Inga lastbilstransporter för slamhantering.
 • Källsorterar avloppet
 • Belastar inte kommunens reningsverk.
 • Återför näringsämnena till ett lokalt kretslopp.
 • Spar kostnader
 • Minskar belastningen på infiltrationen med fosfor och kväve vilket höjer livslängden.
 • Går att återanvända avloppsvattnet för bevattning efter UV behandling.
 • Kräver normalt ingen energi och har inga rörliga delar.
 • Använder man ett Aquatronsystem minskar man belastningen på avloppet genom att man tar bort 25% av fosforinnehållet, 11% av kvävet och 31% av BOD7.

Använder man ett Aquatronsystem ökar man reduktionen på samtliga värden och klarar nästan höga miljökrav på miljöskydd (fosforreducering 90%)

Med teoretiska beräkningar från Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar når man 82% reduktion av fosfor, Normala krav är 70% och höga är 90%

Man klarar nästan höga fosforkravet utan någon dyr och komplicerad fosforfällningsteknik.

Källa: (HVMFS 2016:17)

 

För att med säkerhet nå höga miljökrav på fosforreduktion på 90% kan man använda någon av följande tekniker.

– Urinsortering

– Kemisk fällning med kemi i slamavskiljaren.

– Mekanisk fosforfälla med Polonite.

 

Placeringen av den lilla fosforfällan på 50 kg efter Aquatronen men innan slamavskiljaren gör den PH höjande effekten mycket liten.

Många mätningar har gjorts hos kunder och inga ökningar av ph värdet eller försämringar i funktion av slamavskiljaren har märkts.