Aquatron Separator

Samtliga Aquatronmodeller utnyttjar den patenterade Aquatron separatorn, som separerar det fasta avfallet (fekalier och papper) från spolvatten och urin. Aquatronsystemen fungerar genom att utnyttja spolvätskans rörelseenergi, centrifugalkraften och gravitationen. Inga rörliga delar eller energiförbrukning.

Flera toaletter kan kopplas till samma separator och spolas samtidigt.

Det finns tre olika modeller på Aquatron Separator 50 mm utlopp åt sidan eller nedåt och den större med 110 mm utlopp åt sidan.

Installationsanvisning

Aquatron 2×50

Lämplig för det enkla semesterhuset för 2-3 personer där utrymmet är mycket begränsat.

 • Biokammaren (50 liter) töms ungefär var 150: e besök.
  De två kamrarna kan svängas omväxlande.
  Kompostmaskar kan användas direkt i lådan även vid låg belastning
  Kan anpassas efter alla säkerhetsföreskrifter för enskilt avloppsvatten

Teknisk data:

 • Höjd: ca 95 cm (totalt med separator och biokammare)
  Storlek på biokammare (LxBxH): 600x1040x400mm
  Varje kammervolym: ca 50 liter
  Vikt: ca 30 kg

Läs mer om Aquatron 2×50 här

Installationsanvisning

Aquatron 90

Lämplig för fritidsboende för en familj på 2-3 personer.

 • Biokammaren (utbytbar låda, 50 liter) töms eller byts, ungefär vart 200 besök.
 • Vid hög belastning rekommenderas efterkompostering i en latrinkompost
 • Efterkompostering kan ske direkt i lådan, ifall man har två eller fler att alternera med

Tillbehör

 • Aquatron UV enhet
 • Aquatron Fosforfälla
 • Extra låda (ventilerad) med lock

Tekniska Data

 • Höjd: ca 110cm (totalhöjd med separator och biokammare)
 • Biokammarens storlek (LxBxH): 700x600x600mm
 • Lådan har en volym på ca: 90liter utan dräneringsmodul
 • Vikt: ca 40kg

Läs mer om Aquatron 90 här

Installationsanvisning

Aquatron Vagn 120

En smidig lösning när man har möjlighet att rulla vagnen för byte till en ny eller vid tömning.

Vagnen rymmer 120 liter och töms ungefär vart 250:e besök. Tömningsintervallen beror på belastningen och på temperaturen i det utrymme där biokammaren är installerad.

Tillbehör

 • Aquatron UV enhet
 • Aquatron Fosforfälla

Tekniska Data

 • Höjd: ca 120cm (totalhöjd med separator och biokammare)
 • Biokammarens storlek (LxBxH): 600x8660x695mm
 • Vagnen har en volym på ca 120 liter utan dräneringsmodul
 • Vikt: ca 30kg

Läs mera om Aquatron vagn här

Aquatron Vagn 330

En smidig lösning när man har möjlighet att rulla vagnen för byte till en ny eller vid tömning.

Vagnen rymmer ca 300 liter och töms ungefär vart 800:e besök. Tömningsintervallen beror på belastningen och på temperaturen i det utrymme där biokammaren är installerad.

Tillbehör

 • Aquatron UV enhet
 • Aquatron Fosforfälla

Tekniska Data

 • Höjd: ca 143cm (totalhöjd med separator och biokammare)
 • Biokammarens storlek (LxBxH): 820x660x920mm
 • Vagnen har en volym på ca 330 liter utan dräneringsmodul
 • Vikt: ca 40kg

Läs mera om Aquatron vagn här

Obs bilden visar den mindre modellen på 120 liter

Aquatron 4×100

Lämplig för fritidsboende eller för små hushåll (5 personer, permanentboende).

Biokammaren har en inre kompostbehållare på “karusell” som är indelad i 4 sektioner om c:a 100 liter. Kompostbehållaren vrides 90 grader medurs med 3-4 månaders mellanrum. Ett varv tar ca 12-16 månader och på den tiden är avfallet komposterat till ca 10 liter mull. Facket kan tömmas, eller gå ett varv till.

Den fullkomposterade mullen är ett perfekt jordförbättringsmedel.

Tillbehör

 • Aquatron UV-enhet
 • Aquatron Fosforfälla

Tekniska Data

 • Höjd: ca 110cm (totalhöjd med separator och biokammare)
 • Biokammarens storlek (DxH): 1150x550mm
 • Biokammaren har 4 fack på vardera ca 100 liter utan dräneringsmodul
 • Vikt: ca 55kg

Läs mer om Aquatron 4×100 här

Installationsanvisning

Aquatron 4x100

Aquatron 4×200

lämplig för fritidsboende eller för normala hushåll (ca 5 personer, permanentboende).

Biokammaren har en inre kompostbehållare på “karusell” som är indelade i 4 sektioner om c:a 200 liter. Kompostbehållaren vrides 90 grader medurs med 3-4 månaders mellanrum. Ett varv tar ca 12-16 månader och på den tiden är avfallet komposterat till ca 10 liter mull. Facket kan tömmas, eller gå ett varv till.

Den fullkomposterade mullen är ett perfekt jordförbättringsmedel.

Tillbehör

 • Aquatron UV-enhet
 • Aquatron Fosforfälla

Tekniska Data

 • Höjd: ca 120cm (totalhöjd med separator och biokammare)
 • Biokammarens storlek (DxH): 1300x650mm
 • Biokammaren har 4 fack på vardera ca 200 liter utan dräneringsmodul
 • Vikt: ca 65kg

Läs mer om Aqutron 4×200 här

Installationsmanual

Aquatron 4x100

Aquatron Ultimate (NZ)

Extra stark modell för utomhusbruk
Regntätt och skyddande huva mot starkt UV-ljus från solen för längre livslängd i tropisk miljö

lämplig för fritidsboende eller för normala hushåll (ca 5 personer, permanentboende).

Biokammaren har en inre kompostbehållare på “karusell” som är indelade i 4 sektioner om c:a 200 liter. Kompostbehållaren vrides 90 grader medurs med 3-4 månaders mellanrum. Ett varv tar ca 12-16 månader och på den tiden är avfallet komposterat till ca 10 liter mull. Facket kan tömmas, eller gå ett varv till.

Den fullkomposterade mullen är ett perfekt jordförbättringsmedel.

Tillbehör

 • Aquatron UV-enhet
 • Aquatron Fosforfälla

Tekniska Data

 • Höjd: ca 120cm (totalhöjd med separator och biokammare)
 • Biokammarens storlek (DxH): 1300x650mm
 • Biokammaren har 4 fack på vardera ca 200 liter utan dräneringsmodul
 • Vikt: ca 65kg

Läs mera om Aquatron ultimate här

Installationsanvisning

Aquatron 4×300

Lämplig för stora hushåll, skolor, daghem, mindre kontorsbyggnader och andra medelstora/större byggnader belägna på platser där kommunalt avlopp saknas.

Biokammaren har en inre kompostbehållare på “karusell” som är indelade i 4 sektioner om c:a 300 liter. Kompostbehållaren vrides 90 grader medurs med 3-4 månaders mellanrum. Ett varv tar ca 12-16 månader och på den tiden är avfallet komposterat till ca 20 liter mull. Facket kan tömmas, eller gå ett varv till.

Den fullkomposterade mullen är ett perfekt jordförbättringsmedel.

Tillbehör

 • Aquatron UV-enhet
 • Aquatron Fosforfälla

 

Tekniska Data

 • Höjd: ca 140cm (totalhöjd med separator och biokammare)
 • Biokammarens storlek (DxH): 1580x800mm
 • Biokammaren har 4 fack på vardera ungefär 300 liter utan dräneringsmodul
 • Vikt: ca 85kg

Läs mera om Aquatron 4×300 här

Installationsanvisning

Aquatron 4x300

Aquatron 1200

Lämplig för skolor, daghem, kontor och offentliga byggnader belägna på platser där kommunalt avlopp saknas.

Biokammaren har en volym på ca 1200 liter. Komposteringen sker i samma kammare, i den ena sidan kommer färska fekalier in och i den andra kommer komposten ut. Väldigt ofta är dessa system så effektiva i komposteringen att det sällan blir kompostjord kvar att ta hand om. Kompostmaskar kan användas direkt i komposteringskammaren.

Aquatron 1200 används i dag i ett flertalet skolor och andra byggnader med installationer som varit i drift i över 10 år. Kontakta oss för referenser.

Tillbehör

 • Aquatron UV enhet
 • Aquatron Fosforfälla

Tekniska data

 • Höjd: ca 1870mm (totalhöjd med separator och biokammare)
 • Biokammarens storlek (LxBxH): 1870x800x1275mm
 • Biokammaren har en volym på 1200 liter.
 • Vikt: ca 120kg

Läs mera om Aquatron 1200 här

Installationsanvisning

Aquatron UV

Aquatrons UV-enhet utnyttjar både vattnets skruvrörelse som åstadkommes av Meandereffekten samt tröskeleffekten (alla partiklar snurrar runt och belyses på alla sidor flera gånger) vilket gör att även suspenderat vatten exponeras helt och en mycket god bakteriedödande effekt åstadkommes.

För att verifiera värsta fallet vid diarré tillstånd gjordes ett test med diarré i tre liter spolvatten och provets togs direkt efter uv-bestrålningen.
Analysen visar att effekten är praktiskt taget 100% bakteriedödande.

En fördel med Aquatrons UV-enhet är att vätskan aldrig berör uv-lampan vilket gör att effekten inte blir snabbt försämrad som en del andra uv-system på marknaden.

Livslängden på de två lysrören är ca 4-5 år om de står på dygnet runt, en summer larmar när ett lysrör går sönder.

UV-enheten klarar 250 liter/timmen dvs. 6 000 l/dygn Det godkända testet på SP är gjort på 468 liter/timme

Läs mera om Aquatron UV här

Installationsanvisning

Aquatron UV system

Aquatrons fosforfälla

Smart fosforfällan som man kan hantera enkelt själv och få ett kretslopp på den egna tomten.

Spolvattnet separeras från fekalier och papper som faller ner i en bio-kammare. Utgående vatten utan större partiklar filtreras igenom fosforfällan.

Då endast spolvattnet från toaletten går igenom fosforfällan kan volymen på fosforfällan reduceras med 85%. Det gör också att man kan placera fosforfällan innan slamavskiljare och infiltration då den PH höjande effekten blir så liten då den bara hanterar wc vattnet.

Behövs endast på de ställena i världen som har extra höga krav på fosfor rening.

Installationsanvisning

Aquatron Fosforfälla