Såhär fungerar en riktig ekologisk toalett

Aquatron är en genial lösning, framförallt där det inte går att ha slamtömning, eller för den som vill ha egen slamhantering. Aquatron gör det möjligt att ha vanliga vattenspolande toaletter även på platser utan elektricitet. För den med ekologiskt tänk är Aquatron perfekt, systemets biokammare gör det enkelt att byta mull-låda utan att ens behöva komma i kontakt med den. Rotera behållarens inre kammare till nästa fack, så påbörjar du efterkomposteringen. Enkelt va?

Aquatron finns dimensionerat till allt från fritidshus och flerfamiljshus, till museer och offentliga byggnader.

En del av hemligheten i systemet är vår patenterade och CE-märkta separator, som separerar urin och spolvatten från avföring och papper – helt utan rörliga delar.

Välkommen till Aquatron!

Aquatron System

Toalettsystem – som sparar vatten

Har du någonsin undrat varför vår kropp bearbetar vätskor och fasta partier separat?

Den utformade ett matsmältningssystem som möjliggör utlopp av fasta ämnen på ett sätt och vätskor på andra sätt.

Dr. Mats Wolgast vid Uppsala universitet upptäckte att en av de största hälsoriskerna är dagens toalett. Han och hans team designade en separeringstoalett, som bara behöver 1-3 liters spolning och är ansluten till en Aquatron, som separerar vätskor och fasta ämnen med hjälp av tyngdkraften. Det fasta ämnet torkar snabbt och vätskan renas klar för återanvändning.

Staden Timrå i norra Sverige beslutade att installera systemet och tester visade att det inte fanns någon lukt och att alla virus eliminerades.

Demonstration

I denna video får vi se uppbyggnaden av systemet, samt en demonstration av hur det går till. Det ges en närmare titt av separatorn, som på sitt imponerande vis separerar fekalier från spolvatten.

Aquatron in India

 

 

Installation

Aquatron bygger på naturens egna lagar och är i sig enkelt att förstå.
Med grundläggande kunskap i rördragning och beräkning av lutning kan den händige själv installera systemet.

Anpassningsbart

Helt beroende på hur många ni är i hushållet kan man anpassa storleken på systemet. Aquatron passar allt från fritidsboende till offentliga byggnader.

Ekologi med bekvämlighet

Det fantastiska med Aquatron är att dina gäster och familjemedlemmar spolar på toaletten som vanligt. Separatorn och systemet sköter resten.

Biokammaren

Biokammaren kan placeras nästan var som helst, sålänge det går att få självfall. Allt från i källaren till en egen byggnad utanför huset är möjligt.

Separatorn – en genial lösning!

Samtliga Aquatronmodeller utnyttjar den patenterade och CE-certifierade Aquatronseparatorn, som separerar det fasta avfallet (fekalier och papper) från spolvatten och urin.

Aquatronsystemen bygger på att utnyttja spolvätskans rörelseenergi, centrifugalkraften och gravitationen för att separera partiklar från vätskan. Inga rörliga delar eller energiförbrukning som förbränningstoaletter och vakuumtoaletter.  Vid användning av normal spolning (6 liter) kan tre toalettstolar kopplas till samma separator och spolas samtidigt.

Aquatron har även en större modell av separatorn som klarar åtta toaletter som spolar samtidigt.

UV-rening

UV-rening är bra vid korta avstånd till dricksvatten, svåra infiltrationsförhållande och svåra utsläppsplatser mm.  Detta är ett sätt att rena spolvattnet till 100% från kolibakterier, även vid rinnande fekalier.  Livslängden på de två lysrören är 4-5 år om de står på dygnet runt, en summer larmar när ett lysrör går sönder. Ett lysrör räcker för full avdödning men två används för att säkerställa om ett av dem går sönder, så har man tid att skaffa ett nytt utan att effekten försämras.

UV-enheten klarar 250 l/h dvs. 6 000 l/dygn (Belastades med 468 l/h under SP testet)

Storlek: 500x500x430 med plattform.
Energiförbrukning: 2x15w (30w), (ca 270kr/år om den är påslagen dygnet runt)

Fosforfälla

En fosforfälla är ett komplement till en biologisk behandling i ett enskilt avlopp, t ex en markbädd. Normalt komplimenteras ett Aquatronsystem med en fosforfälla.

Med fosforfälla erhåller man hög skyddsnivå tillsammans med en godkänd infiltration/markbädd (enligt Naturvårdsverket NFS 2006:7).

Aquatrons fosforfälla innefattar 35-50 kg Polonite® (beroende på modell). 35-50 kg Polonite ger ett kapillär på 20-29 liter vilket motsvarar 5-7 spolningar på 4 liter.

Placeringen av fosforfällan efter Aquatronen men innan slamavskiljaren gör den PH höjande effekten väldigt liten då den bara hanterar wc vattnet.

Man kan även använda kemisk fosforfällning i slamavskiljaren efter Aquatronsystemet.

Urinseparering

Om man använder Aquatron tillsammans med en urinseparerande toalett får man det perfekta kretsloppet och det mest miljövänliga enskilda avloppet plus att du slipper alla slamtömningar med lastbil.

Ca 70-80 % av närsalterna i fekalierna kan omhändertas om man använder sig av Aquatron. Kombineras detta med urinsortering tar man hand om större delen av närsalterna från hushållet. En urinsorterande toalett har två utlopp och båda spolas med vatten.

I det fall att man till spolvätskan och urinet använder fosforfälla samt UV-enhet kan systemet godkännas med ett efterliggande gråvattenfilter, för utsläpp via en infiltrationsbädd.

Kompostmask

För att få en supereffektiv nedbrytning av fekalierna kan du tillsätta kompostmask i biokammaren i din Aquatron. Detta påskyndar nedbrytningsprocessen då maskarna livnär sig på fekalierna.

Maskarna som finns i de flesta kompoststarter är den svenska Eisenia Foetida samt den italienska Dendrobaena Veneta. Dessa väger ungefär 0.5 gram och äter hälften av sin vikt varje dygn.

Maskhumusen, det som blir kvar när avfallet passerat genom maskens kropp, innehåller lättillgänglig organisk massa som är idealisk att använda till gödsling av krukväxter, blomsterrabatter, grönsaker och till toppdressing av gräsmattan. Blandad med torvmull blir den en utmärkt planteringsjord. Maskhumusen är kraftig och det räcker med 2 tsk per månad och krukväxt.