Dokument

Ladda ner broschyren om våra modeller

Produktbroschyr

Utöka garantin på ditt system genom att skicka in detta dokument

5 års garanti

CE-certifikat och funktionsbeskrivning

European Technical Approval

Rapport från Sveriges Lantbruksuniversitet

Testrapport

Produkt och tillverkningskontroll  Boverkets Byggregler, BBR

Godkännandebevis

Utlåtande från Naturvårdsverket

Utlåtande från NVV

Teknisk beskrivning av fosforfällan 

Teknisk Beskrivning

Skötselanvisning

Skötselanvisning som PDF
Ritning Aquatron 90
Ritning Aquatron Vagn 200
Aquatron Vagn 400
Ritning Aquatron 1200+
Ritning Aquatron 4×100
Ritning Aquatron 4×200
Ritning Aquatron 4×300
Aquatron UV-enhet