Aquatron International AB

Biologiska toalettlösningar!

Aq1200plus3DAQUATRON 1200 v.2

“Den stora vatten mulltoan som använder vanlig WC”

Aquatron 1200 v.2 är lämpad för skolor, daghem, kontorsbyggnader och andra större byggnader belägna på platser där kommunalt avlopp saknas. Biokammaren har en volym på c:a 1200 liter. Komposteringen sker i samma kammare, i den ena sidan kommer färska fekalier in och i den andra kommer komposten ut. Väldigt ofta är dessa system så effektiva i komposteringen att det sällan blir kompostjord kvar att ta hand om. Kompostmaskar kan användas direkt i komposteringskammaren.
Aquatron 1200 används i dag i ett flertalet skolor och andra byggnader med installationer som varit i drift i över 10 år.

Vid normal skyddsnivå rekommenderar vi att Aquatrons UV enhet används för att behandla utgående vätska mot bakterier.

Vid hög skyddsnivå används Aquatrons Fosforfälla på utgående vätska för att  reducera fosforhalten samt bakteriekulturen

Tekniska data Aquatron 1200 v.2:
Höjd: ca 1870mm (totalhöjd med separator och biokammare)
Biokammarens storlek (LxBxH): 1870x800x1275mm
Biokammaren har en volym på 1200 liter.
Vikt: ca 120kg

Tillbehör:
Aquatron Dräneringsmodul
Aquatron UV enhet
Aquatron Fosforfälla

 IMG_0494side
Aquatron International AB
Ekebyvägen 4
725 92 Västerås

Tel. 010 490 10 40
mail: info@aquatron.se