Låt Aquatron hjälpa dig med ditt enskilda avlopp!

Biologiska toalettlösningar!

Water drops
Aquatron International AB

Aqbroschyr

AQUATRON

Det miljöriktiga och lätthanterliga toalettsystemet till enskilt avlopp. Använder vanliga WC-stolar som ger bästa möjliga hygien och komfort utan behov av slamtömmningsbil (mulltoa).

Separerar vätskan från avfallet som går till en biokammare för kompstering. Normalt tar man ut 1-2 hinkar kompostmull till trädgården per år.

Finns i ett flertal modeller och storlekar från fritidshus till större fastigheter som har enskilt avlopp. Tusentals nöjda användare i Sverige och utomlands.Kan installeras på alla ställen där vattentoalett är godkänt, lösningar finns idag för att klara alla miljökrav, även de högsta, genom att använda Aquatrons fosforfälla eller urinseparering till erat enskilda avlopp.

Du slipper behovet av el som till förbränningstoaletter och vakuumtoaletter.

Ladda hem en broschyr här!

PicsPlay_1365459611060Vi är en ledande och certifierad aktör i världen på biologiska toalettlösningar!

Aquatron International AB har funnits i över 25 år och är en den enda aktören i Världen med miljötoaletter som fungerar utan el som en traditionell mulltoa, men med vanliga vatten toaletter. Den perfekta lösningen för den som har enskilt avlopp, även där kommunerna ställer höga reningskrav och problem med slamtömning.

Vår huvudprodukt är den Patenterade och CE-certifierade Aquatron Separator (utan rörliga delar och energiförbrukning) där urin och spolvatten avskiljs från avföring och papper. Därefter leds vätskan ut i en 2-kammarbrunn för att sedan normalt infiltreras i marken i en godkänd infiltration. (vid behov kan man använda uv-enhet eller fosforfälla/urinseparering för att klara högsta kraven). Det fasta avfallet komposteras i en biokammare.

Vi tillverkar nio olika biologiska toalettsystem i storlekar alltifrån en familjs fritidsboende till flerfamiljshus, kontor, museum och offentliga byggnader. Allt tillverkas i Sverige.

Enskilt avlopp utan driftkostnader med vanliga vattentoaletter!