Aquatron International AB

Biologiska toalettlösningar!

Aquatron UV-enhet

UVenhet01UV-rening är bra vid korta avstånd till dricksvatten och svåra infiltrations förhållande och svåra utsläppsplatser mm. (observera att uv rening inte tar bort näringsämnen som kväve och fosfor utan bara bakterier)

Om man önskar att spolvattnet ska bli 100% rent från bakterier så kan man använda UV-enheten där en total avdödning av kolibakterier erhålls även vid diare tillstånd.

Livslängden på de två lysrören är 4-5 år om de står på dygnet runt, en summer larmar när ett lysrör går sönder. Ett lysrör räcker för full avdödning men två används för att säkerställa om ett av dem går sönder så har man tid att skaffa ett nytt utan att effekten försämras.

UV-enheten klarar 250 l/h dvs. 6 000 l/dygn (Belastades med 468 l/h under SP testet)
Storlek: 500x500x430 med plattform.
Energiförbrukning är 2x15w (30w),
(ca 270kr/år om den är påslagen dygnet runt)


Funktion
UVenhet02Aquatrons UV-enhet utnyttjar både vattnets skruvrörelse som åstadkommes av Meander effekten samt tröskeleffekten (alla partiklar snurrar runt och belyses på alla sidor flera gånger) vilket gör att även suspenderat vatten exponeras helt och en mycket god bakteriedödande effekt åstadkommes.För att verifiera värsta fallet vid diarré tillstånd gjordes ett test med diarré i tre liter spolvatten och provets togs direkt efter uv-bestrålningen.
Analysen visar att effekten är praktiskt taget 100% bakteriedödande.En fördel med Aquatrons UV-enhet är att vätskan aldrig berör uv-lampan vilket gör att effekten inte blir snabbt försämrad som en del andra uv-system på marknaden.
URDRAG UR RAPPORTEN:
Värden före Aquatrons UV-enhet:
Provnr: 79390
Provmärkt: Prov 1
Provtagningsdatum: 910915
(TEMP-H) Temperatur / ank lab 20 °C
(CBV-MPN) Termotol kolif bakt 44°C /100 ml 24000000
(CBT-MPNA) Koliforma bakt 35°C (MPN) /100 ml 160000000Prov taget efter Aquatrons UV-enhet:
Provnr: 79391
Provmärkt: Prov 2
Provtagningsdatum: 910915
(TEMP-H) Temperatur / ank lab 20°C
(CBV-MPN) Termotol kolif bakt 44°C /100 ml <2
(CBT-MPNA) Koliforma bakt 35°C (MPN) /100 ml <2

Ladda hem rapporten här!

Aquatron International AB
Ekebyvägen 4
725 92 Västerås

Tel. 010 490 10 40
mail: info@aquatron.se