Aquatron International AB

Biologiska toalettlösningar!

Urinseparering + Aquatron = Miljötoalett

ESS_PasteBitmap00078Om man använder Aquatron tillsammans med en urinseparerande toalett får man det perfekta kretsloppet och det mest miljövänliga enskilda avloppet plus att du slipper alla slamtömningar med lastbil.

Ca 70-80 % av närsalterna i fekalierna kan omhändertas om man använder sig av Aquatron. Kombineras detta med urinsortering tar man hand om större delen av närsalterna från hushållet. En urinsorterande toalett har två utlopp och båda spolas med vatten.
I det främre sorteras urin och leds till en tank nedgrävd utanför huset. I det bakre spolas fekalier och papper ut till Aquatron där det fasta materialet avskiljs. Detta material efterkomposteras i Aquatrons biokammare och används som mull på tomten. Vätskan, huvudsakligen spolvatten, leds ut tillsammans med övrigt vatten från hushållet till en 2-kammarbrun och behandlas sedan exempelvis genom infiltration eller markbädd.Systemet med urinsorterande toalett och separation av fekalier fungerar även i flerfamiljshus och i större system, och det finns goda erfarenheter från detta.

Urintankens storlek
Generellt rekommenderar vi en kapacitet på 3000 liter vid helårsboende för fem personer och 1000 liter för fritidshus. Men vad som är viktigt att respektera då man dimensionerar en urintank är att man inte kan bevattna med urin under höst och vinter då växter inte skulle ta upp näringsämnena som finns i urinen.
 
Bevattnar man tomten med urin ändå riskerar man att få ner näringsämnena i grundvattnet.

 

Reningseffekt
Med den här lösningen klarar man de högsta kraven med god mariginal och får en miljötoalett med väldigt låga driftskostnader.

Flödeschema
image-50
Aquatron International AB
Ekebyvägen 4
725 92 Västerås

Tel. 010 490 10 40
mail: info@aquatron.se