Aquatron International AB

Biologiska toalettlösningar!

Aquatrons separator

Aquatron separatorns princip

Aquatron separatorns princip

Samtliga Aquatronmodeller utnyttjar den patenterade och CE-certifierade Aquatronseparatorn, som separerar det fasta avfallet (fekalier och papper) från spolvatten och urin.
Aquatronsystemen bygger på att utnyttja spolvätskans rörelseenergi, centrifugalkraften och gravitationen för att separera partiklar från vätskan.

Inga rörliga delar eller energiförbrukning som förbränningstoaletter och vakuumtoaletter.

Vid användning av normal spolning (6 liter) kan tre toalettstolar kopplas till samma separator och spolas samtidigt.

Aquatron har även en större modell av separatorn som klarar åtta toaletter som spolar samtidigt.

 

CE-CERTIFIERINGCE01
Aquatrons separator har fått en egen CE-CERTIFIERING som bygger på dess separationsförmåga. I över ett år samarbetade Aquatron International AB med SITAC för att ta fram en testmetod som kunde leda till en CE certifiering.
 Aquatron är en miljötoalett som fungerar utan el som en traditionell mulltoa men med vanliga vatten toaletter.
Aquatron overview
Aquatron International AB
Ekebyvägen 4
725 92 Västerås

Tel. 010 490 10 40
mail: info@aquatron.se