Aquatron International AB

Biologiska toalettlösningar!

Kompostmask

KompostmaskALLMÄNT OM KOMPOSTMASKAR
Maskarna som finns i de flesta kompoststarter är den svenska Eisenia Foetida samt den italienska Dendrobaena Veneta. Dessa väger ungefär 0.5 gram och äter hälften av sin vikt varje dygn.

När maskarna trivs, dvs bra temperatur, lagom fuktigt, riklig tillgång på syre och en bra kol-kvävebalans förökar sig maskarna våldsamt. Man beräknar att en fullvuxen mask producerar en unge per dygn i genomsnitt. Det innebär att man kan starta med några hundra maskar som efter hand anpassar populationen efter den mängd mat de får. Det är ingen risk att de blir för många utan de är lagom många hela tiden utom vid stora förändringar i matandet.

Maskhumusen, det som blir kvar när avfallet passerat genom maskens kropp, innehåller lättillgänglig organisk massa som är idealisk att använda till gödsling av krukväxter, blomsterrabatter, grönsaker och till toppdressing av gräsmattan. Blandad med torvmull blir den en utmärkt planteringsjord. Maskhumusen är ”stark” och det räcker med 2 tsk per månad och krukväxt.

Maskar trivs bäst vid en temperatur kring 20 grader. Vid temperaturer över 30 grader och under 0 grader dör de. Komposten måste alltså förvaras frostfritt eller vara isolerad vintertid och skyddas mot starkt värmande solljus sommartid.

DETTA KAN DU LÄGGA I MASKKOMPOSTEN
Dina nya husdjur äter allt matavfall men även hushållspapper som du torkat av bordet med går bra. Plast, plåt, glas och liknande går naturligtvis inte bra. Ej heller färgrester eller lösningsmedel kan du mata maskarna med.

EXEMPEL PÅ MASKMAT
KAFFESUMP
FRUKT
GRÖNSAKER
FISK
KÖTT
ÄGGSKAL
UTTJÄNTA KRUKVÄXTER

För att balansen i din kompost skall bli bra skall du strö med löv, sågspån, torvmull eller något annat kolrikt och torrt substrat med jämna mellanrum. Om de lägger i lika mycket strö som avfall så brukar det bli en bra balans.
SÅ SKÖTER DU MASKKOMPOSTEN ELLER DIN MILJÖTOALETT

kompost

Komposterade fekalier när bakterier och maskar gjort sitt jobb, det luktar bara mull!

Börja med att skaffa en lämplig behållare. Under nedbrytningen av avfallet kan temperaturen stiga till över 30 grader vilket maskarna inte tål. De måste därför ha ett lager färdig maskhumus, vanlig jord, hopskrynklat och fuktat tidningspapper eller liknande att fly undan till. Detta lager skall vara minst 5 cm tjockt.

När du lagt i detta lager är det dags att tillsätta maskarna och därefter ger du dem lite hushållsrester. Prova dig försiktigt fram. Mikroorganismerna måste få lite tid på sig att mjuka upp födan så maskarna, som saknar tänder, kan få den i sig. Mata inte för mycket i början. En handfull matrester var eller varannan dag till att börja med. Det tar lite tid innan de funnit sig till rätta i sin nya bostad. Men de förökar sig snabbt och kan snart ta hand om allt mer avfall.

Maskar gillar varken ljus eller torka. Om du har en behållare utan lock skall du täcka komposten med en fuktad tidning eller plast. Om komposten luktar illa kan det bero på två orsaker. Antingen har du lagt på för mycket avfall eller så är lufttillförseln för dålig. I första fallet tar du bort lite av avfallet och i det andra ser du till att ventilationen av behållaren blir bättre.

Aquatron International AB
Ekebyvägen 4
725 92 Västerås

Tel. 010 490 10 40
mail: info@aquatron.se