Aquatron International AB

Biologiska toalettlösningar!

Installation av Aquatron i ert enskilda avlopp

Rich02Man behöver inte ta hjälp av proffs för en installation av en Aquatron,dock bör man ha en baskunskap i rördragning av PVC rör samt kunna läsa av lutning på rör med hjälp av ett vattenpass.

Då spolvätskan används som transportmedel för avfallet till separatorn kan Aquatronsystemet placeras på lämpligt avstånd från WC-stolen där utrymme finns.

Det finns flera fall där installationen är 50-60 meter bort från toaletterna.

 

Minsta storlek på utrymmet som Aquatronsystemet ska stå på är beroende på modell och höjden minst ca 95cm men högre är bättre för att det ska vara enkelt att sköta om.
Exempel på hur Aquatronsystem kan installeras:unde-se-instaleaza_web

1. Placering i källare.

2. Placering i utgrävt utrymme i torpargrund eller under bottenplatta.

3. Pumplösning. Med en pump (tillbehör) kan placeringen ligga under infiltrationen.

4. Separat hus. Rörlängden kan vara lång så länge man håller sig till standardfall, vi vet kunder som har 60 meter rör.

5. WC med utloppsrör bakåt med Aquatronsystemet på andra sidan väggen.

 

För att få Aquatron anläggningen att fungera på ett tillfredsställande sätt i ert enskilda avlopp är det av mycket stor betydelse att installations- och skötselinstruktioner noggrant efterföljes.

Aquatron International AB
Ekebyvägen 4
725 92 Västerås

Tel. 010 490 10 40
mail: info@aquatron.se