Aquatron International AB

Biologiska toalettlösningar!

Så här fungerar en riktig miljötoalett!

Separator princip02Aquatron är en CE-certifierad och P märkt miljötoalett som fungerar utan el som en traditionell mulltoa men med vanliga vatten toaletter till ditt enskilda avlopp, även där höga reningskrav ställs.

Vattnet spolas till en separator (utan rörliga delar och energiförbrukning) där urin och spolvatten avskiljs från avföring och papper. Därefter ut i en slamavskiljare av typ 2-kammarbrunn för att sedan normalt infiltreras i marken i en godkänd infiltration. (vid behov kan man använda uv-enhet eller fosforfälla/urinseparering för att klara högsta kraven på enskilt avlopp). Det fasta avfallet komposteras i en biokammare.

 

 

Aquatron använder vanliga vattentoaletter.

cum-functioneaza-Aquaton_generale_web1/ Från toaletten spolas avföring, papper, urin och spolvatten till en separator där vätskan avskiljs till 98%.

2/ Separeringen sker med hjälp av vattnets centrifugalkraft. Separatorn har inga rörliga delar eller energiförbrukning.

3/ Papper och avföring faller ned i biokammaren där kompostering sker.
Om kompostmask används reduceras volymen med c:a 95 % vilket ger långa tömningsintervaller. När maskar används skall biokammaren placeras frostfritt. Optimal temperatur för kompostering är 12-25 grader, vilket rekommenderas för permanentboende. Du slipper behovet av en vanlig slamavskiljare och slamsugningbil.
Vid tömning av Aquatron 50, 2×50, 90 och vagn skall efterkompostering ske.
Vid tömning av modellerna 4×100, 4×200 eller 4×300 behövs ingen efterkompostering då det redan är klart.

4/ Vid höga reningskrav rinner vätskan till en UV-enhet där den belyses med ultraviolett ljus som effektivt eliminerar bakterier eller till fosforfällan vid högsta miljökrav.
Systemet kan även installeras utan UV-enhet/fosforfälla.

Eftersom vätskan avskiljes har Aquatron inga kapacitetsproblem vid tillfälliga toppbelastningar.

Aquatron International AB
Ekebyvägen 4
725 92 Västerås

Tel. 010 490 10 40
mail: info@aquatron.se