Aquatron International AB

éco toilettes

Referenser

Letar ni efter kompetenta Arkitekter med miljötänkande kan vi rekommendera dem vi känner till här:
Här nedan visar vi ett axplock på offentliga referenser, privata enskilda avlopp namnges inte, men vi kan lämna ut vid kontakt med oss.

PrivatpersonRoland-2-2
Sankt Annas Skärgård
Aquatron 400 (ur sortiment)
Installerad 1994
Fritidsboende, har under åren tömt maximalt tio hinkar med mull. Komposteringsmask tillfördes vid installering 1994 och har aldrig behövt tillföras mer.
PrivatpersonKent_N-3-2
Västergötland
Aquatron 90
Installerad 1996
Var till en början ett fritidshus, men har används som permanentboende sedan 2001. Sedan dess har kunden bara bytt lysrör två gånger.
PrivatpersonHudiksvall
Hudiksvall
Aquatron 90
Installerat 1990
Monterad i fritidshus med villastandard på 60kvm där krav på åretruntboende var viktigt. Systemet har fungerat klanderfritt vare sig det är +25 eller –30 (Aquatron enheten står frostfritt) och komposten med maskar har fungerat perfekt under alla år. Endast två gånger under alla år har kunden behövt byta lysrör i UV-enheten.
PrivatpersonGunilla-4
Västervik
Aquatron 4×200
Installerat 2011
Privatperson som bor nära vattnet och komunen ställer HÖGA KRAV på reningen, kunden har valt att installera en Aquatron Fosforfälla för att uppnå kraven.
Havro BoendeHavro01
Kursgård, Glommen
Aquatron 4×300
Installerat 2005
1-6 B&B gäster under sommarhalvåret, vid punktbelastning under konferenser 14 personer. Har fortfarande inte tömt bio-kammaren.

Aquatron 4×200
Installerat 2005
Familjehus, byter fack var 2-3 månad.
BrandstationLindome
Lindome
Aquatron 4×300
Installerat 1999
6 personer dygnet runt samt punktbelastningar under kursverksamhet på brandstationen.
Tömmer bio-kammaren 1 gång per år.
Urinseparerande toaletter med 2×14000 liters urintankar.
Hållö UtpostHallo02
Vandrarhem
4st Aquatron 4×200
38 bäddplatser och resturangverksamhet från den 2:a april till den 2:a december.
Casa Feng ShuiSowiwas01
Tarragona, Spanien
Aquatron 4×200
Installerat 2003
Det är 4 toaletter installerade på separatorn som är monterad 50meter från huvudbyggnaden.
Moonstone, England
Aquatron 4×300
AgustenborgsskolanAugustenborgsskolan-2
Malmö
Aquatron 4×300
Installerat kring 1999
100 elever i åldern 5-6 år använder byggnaden där Aquatronsystemet är installerat. Med cirka +20°C i komposteringsrummet och med hjälp av komposteringsmask har de bara tömt bio-kammaren 1 enda gång sedan 2005!
Naturskolan Överjärva gårdOverjarva-gard-01
Solna
Aquatron 4×300
Installerat 2008
Upp till 50 personer per dag vistas i lokalerna normalt, under punktbelastningar kan det vara upp till 150personer.
+15-20° i komposteringsrummet, komposteringsmask används och 100 liter mull töms en gång i kvartalet.
Båtsällskapet LögarängenLogarangen-2
Ridön
Aquatron 4×200
Installerades 2000
Båtklubben WegaWega01
Stora Granskär
Aquatron 4×300
Installerades 2001
Båtklubben Wega har punktbelastningar med upp till 150 personer vissa helger under året. Systemet har fungerat bra under alla åren.
Torshälla SegelsällskapTorshallasegelsallskap01
Lövskären
Aquatron 4×200
Installerades 2000
Torshällas segelsälskaps anläggning har nu fungerat bra i över tio år. Under vissa helger har sällskapet punktbelastningar med upp till 100 personer som besöker deras hamn.
Tyvärr hade sälskapet några duster med de lokala miljöinspektörerna, det gick så långt som till miljöinspektionen som gav Segelsällskapet rätt i att Aquatron är ett miljövänligt och kretsloppstänkande system.
Östra tornskolanOstratornskolan01
Lund
Aquatron 1200
Installerat 1997
Används regelbundet av 250 elever och lärare. Separator och biokammare är installerade i pannrummet vilket ger en hög komposteringstemperatur året runt. Värmen och hjälpen av komposteringsmask har gjort att systemet bara tömts en enda gång sedan år 2000!
HedesundaskolanHedesunda
Hedesunda
2st Aquatron 1200
Aquatronen installerades på skolan i slutet av 19-hundra talet. En stor del av skolans toaletter är inkopplade via Aquatron. Initialt fanns det över 300 elever på skolan, men i dagsläget har dom bara ungefär halva antalet elever kvar. Aquatron-systemet är installerat i ett av skolans teknikrum med värmepannorna för att garantera att temperaturen och därmed komposteringen blir bra. Bio-kammaren är bara tömd ett antal gånger under åren, under 2011 tömdes cirka 30liter kompostjord ur vardera system.
EklandaskolanEklandaskolan-2-2
Mölndal
4st Aquatron 1200
Eklandskolan byggdes ï slutet av 1900 talet med ett ekologiskt tänkande för 800 elever. Aquatron och urinseparerade toaletter installerades.Tyvärr vart det höga rengöringskostnader av toaletterna då skolan blev utbyggd och de fick 200 småbarn som skulle skola in sig på de urinseparerade toaletterna. När skolledningen beslutade sig för att byta ut de urinseparerade toaletterna som inte var anpassade för småbarn som skolade in sig på egna toalettbesök blev tyvärr Aquatron systemet urkopplat det med trotts att det fungerat felfritt i över tio år. I dagsläget är inte skolan ekologisk när det gäller sitt avloppsvatten då det bara skickas ut i det kommunala avloppet, men de 4 Aquatron 1200 står fortfarande i pannrummet på skolan.