Produkter

Aquatron 50

Lämplig för det enkla fritidsboende för 2-3 personer där utrymmet är väldigt begränsat.

– Biokammaren (50 liter) töms ungefär vart 150 besök. Lämpligtvis i en latrinkompost för efterkompostering.
– Komplettera med extra låda för att använda växelvis
– Kompostmaskar kan användas direkt i lådan vid låg belastning
– Går att anpassa för normal- & hög skyddsnivå

Tekniska Data
– Höjd: ca 95cm (totalhöjd med separator och biokammare)
– Biokammarens storlek (LxBxH): 600x600x400mm
– Lådan har en volym på ca 50liter – Vikt: ca 25kg

Installationsanvisning

Aquatron 2×50

Lämplig för det enkla fritidsboende för 2-3 personer där utrymmet är väldigt begränsat.

– Biokammrarna (50 liter) töms ungefär vart 150 besök. Lådorna växlas för efterkompostering. Kompostmaskar kan användas direkt i lådan vid låg belastning.
– Går att anpassa för normal- & hög skyddsnivå

Tekniska Data
– Höjd: ca 95cm (totalhöjd med separator och biokammare)
– Biokammarens storlek (LxBxH): 600x1040x400mm
– Lådorna har en volym på vardera ca 50liter
– Vikt: ca 30kg

Installationsanvisning

Aquatron 90

 Lämplig för fritidsboende för en familj på 2-3 personer.

– Biokammaren (50 liter) töms ungefär vart 200 besök.
– Vid hög belastning rekommenderas efterkompostering i en latrinkompost
– Går att anpassa för normal- & hög skyddsnivå

Tekniska Data
– Höjd: ca 110cm (totalhöjd med separator och biokammare)
– Biokammarens storlek (LxBxH): 700x600x600mm
– Lådan har en volym på ca: 90liter utan dräneringsmodul
– Vikt: ca 40kg

Installationsanvisning

Aquatron 4×100

Lämplig för fritidsboende eller för små hushåll (5 personer, permanentboende).

Biokammaren har en inre kompostbehållare på “karusell” som är indelad i 4 sektioner om c:a 100 liter. Kompostbehållaren vrides 90 grader medurs med 3-4 månaders mellanrum. Ett varv tar ca 12-16 månader och på den tiden är avfallet komposterat till ca 10 liter mull. Facket kan tömmas, eller gå ett varv till.

Den fullkomposterade mullen är ett perfekt jordförbättringsmedel.

Tillbehör
Aquatron Dräneringsmodul
Aquatron UV-enhet
Aquatron Fosforfälla

Tekniska Data
– Höjd: ca 110cm (totalhöjd med separator och biokammare)
– Biokammarens storlek (DxH): 1150x550mm
– Biokammaren har 4 fack på vardera ca 100 liter utan dräneringsmodul
– Vikt: ca 55kg

Installationsanvisning Ritning

Aquatron 4×200

lämplig för fritidsboende eller för normala hushåll (ca 5 personer, permanentboende).

Biokammaren har en inre kompostbehållare på “karusell” som är indelade i 4 sektioner om c:a 200 liter. Kompostbehållaren vrides 90 grader medurs med 3-4 månaders mellanrum. Ett varv tar ca 12-16 månader och på den tiden är avfallet komposterat till ca 10 liter mull. Facket kan tömmas, eller gå ett varv till.

Den fullkomposterade mullen är ett perfekt jordförbättringsmedel.

Tillbehör
Aquatron Dräneringsmodul
Aquatron UV-enhet
Aquatron Fosforfälla

Tekniska Data
– Höjd: ca 120cm (totalhöjd med separator och biokammare)
– Biokammarens storlek (DxH): 1300x650mm
– Biokammaren har 4 fack på vardera ca 200 liter utan dräneringsmodul
– Vikt: ca 65kg

Installationsanvisning Ritning

Aquatron 4×300

Lämplig för stora hushåll, skolor, daghem, mindre kontorsbyggnader och andra medelstora/större byggnader belägna på platser där kommunalt avlopp saknas.

Biokammaren har en inre kompostbehållare på “karusell” som är indelade i 4 sektioner om c:a 300 liter. Kompostbehållaren vrides 90 grader medurs med 3-4 månaders mellanrum. Ett varv tar ca 12-16 månader och på den tiden är avfallet komposterat till ca 20 liter mull. Facket kan tömmas, eller gå ett varv till.

Den fullkomposterade mullen är ett perfekt jordförbättringsmedel.

Tillbehör
Aquatron Dräneringsmodul
Aquatron UV-enhet
Aquatron Fosforfälla

Tekniska Data
– Höjd: ca 140cm (totalhöjd med separator och biokammare)
– Biokammarens storlek (DxH): 1580x800mm
– Biokammaren har 4 fack på vardera ungefär 300 liter utan dräneringsmodul
– Vikt: ca 85kg

Installationsanvisning Ritning

Aquatron Vagn 200

En smidig lösning när man har möjlighet att rulla vagnen för byte till en ny eller vid tömning.

Vagnen rymmer 200 liter och töms ungefär vart 500:e besök. Tömningsintervallen beror på belastningen och på temperaturen i det utrymme där biokammaren är installerad.

– Går att anpassa för normal- & hög skyddsnivå

Tekniska Data
– Höjd: ca 115cm (totalhöjd med separator och biokammare)
– Biokammarens storlek (LxBxH): 622x815x650mm
– Vagnen har en volym på ca 200 liter utan dräneringsmodul
– Vikt: ca 40kg

Installationsanvisning

Aquatron Vagn 400

En smidig lösning när man har möjlighet att rulla vagnen för byte till en ny eller vid tömning. Vagn 400 passar bra för fritidshuset eller helårsboende med hög belastning eller två fastigheter.

Vagnen rymmer 400 liter och töms ungefär vart 1000:e besök. Tömningsintervallen beror på belastningen och på temperaturen i det utrymme där biokammaren är installerad.

– Går att anpassa för normal- & hög skyddsnivå

Tekniska Data
– Höjd: Ca. 150 cm Totalhöjd med stor separator och biokammare
– Dimensioner (LxBxH): 622x815x835 mm
– Volym: Ca. 400 liter Utan dräneringsmodul
– Vikt: ca 50kg

Installationsanvisning

Aquatron 1200 V2

Lämplig för skolor, daghem, kontor och offentliga byggnader belägna på platser där kommunalt avlopp saknas.

Biokammaren har en volym på ca 1200 liter. Komposteringen sker i samma kammare, i den ena sidan kommer färska fekalier in och i den andra kommer komposten ut. Väldigt ofta är dessa system så effektiva i komposteringen att det sällan blir kompostjord kvar att ta hand om. Kompostmaskar kan användas direkt i komposteringskammaren.

Aquatron 1200 används i dag i ett flertalet skolor och andra byggnader med installationer som varit i drift i över 10 år. Kontakta oss för referenser.

Tillbehör:
Aquatron Dräneringsmodul
Aquatron UV enhet
Aquatron Fosforfälla

Tekniska data
– Höjd: ca 1870mm (totalhöjd med separator och biokammare)
– Biokammarens storlek (LxBxH): 1870x800x1275mm
– Biokammaren har en volym på 1200 liter.
– Vikt: ca 120kg

Installationsanvisning