Aquatron International AB

Biologiska toalettlösningar!

Produktbroschyrer och Rapporter

AqbroschyrAquatron produktbroschyr

En presentation av Aquatrons olika modeller samt tillbehör

(Klicka på bilden för att se PDF filen)

Aqgaranti

Garanti utökad till 5 år på ert Aquatronsystem

Garantin omfattar material (ej arbete) och gäller i 2 år, skickar ni in era kunduppgifter till oss gäller garantin i 5 år från köpet. Garantin gäller endast om inköpskvitto kan uppvisas vid reklamationen.

(Klicka på bilden för att se PDF filen)

ETA13_0078

European Technical Approval ETA-13/0078

Aquatrons separator är en CE certifierad produkt, Förutom val av material och tillverkningsprocessen innefattar certifieringen även Aquatrons separationsförmåga.

(Klicka på bilden för att se PDF filen)

sptestuvunitnov05

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut testrapport på Aquatron UV-enhet

En rapport av SP om hur effektivt Aquatrons UV-enhet fungerar även med partiklar i vattnet.

(Klicka på bilden för att se PDF filen)

SITAC0790_91

Godkännandebevis från SITAC

Produkt och tillverkningskontroll har bedömts uppfylla Boverkets Byggregler (BBR) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis.

(Klicka på bilden för att se PDF filen)

snvpmNaturvårdverkets utlåtande om Aquatron

 

(Klicka på bilden för att se PDF filen)

Fosforfalla_teknisk_beskrivningFosforfälla teknisk beskrivning

Aquatrons fosforfälla är ett bra alternativ till urinseparering.

(Klicka på bilden för att se PDF filen)

Produktbroschyrer

Produktbroschyrer

Aquatron International AB
Ekebyvägen 4
725 92 Västerås

Tel. 010 490 10 40
mail: info@aquatron.se