Aquatron International AB

Biologiska toalettlösningar!

Doporučuje se kontrolovat systém Aquatron přibližně jednou za dva týdny. Zjištením případných potíží v ranném stádiu (a jejich okamžitou nápravou) lze předejít případům, kdy by takový problém časem „přerostl“ do významného problému s funkci systému a jeho oprava by byla podstatně obtížnější.

 

Oddělovač

 

Na vrchu oddělovače je kontrolní víko. V drátěném prstenci se občas může zaseknout papír. Otevřete víko a seškrabte papír klackem nebo malou tyčí. Příliš jemný papír se může /rozmočit/ (?) příliš brzy a potom hrozí nebezpečí, že se přilepí na dráty, což může způsobit, že do biokomory bude propadat příliš mnoho vody. Abyste se tomuto vyhnuli, je doporučeno přejít na jiný typ toaletního papíru. V závislosti na kvalitě vody (např. voda, která má velký obsah vápníku nebo železa) se může na drátech vytvořit potah. Pokud jsou dráty silně potaženy, vyndejte je a vyčistěte je kartáčem (štětcem).

 

Údržba a odtok Bio Komory

 

Pravidelně kontrolujte odtok Bio Komory a konzistenci kompostu. Rovněž zkontrolujte, že se papír v Bio Komoře nenavrství do pyramidy, která dosáhne až k oddělovači, jelikož by to by mohlo zapříčinit zacpání oddělovače. Pokud se tak stane, převrhněte pyramidu příhodným nástrojem, nebo alternativně mírně pootočte kompostovací komorou, nebo přepněte na další kompostovací příhradu. Na spodku Bio Komory musí být rovnoměrně rozprostřená 4-6 cm tlustá vrstva odlupků kůry. Přidejte trochu kompostu ze zahrady, aby jste vložili mikroorganismy. Tím získá kompostovací proces rychlejší start. Je nutné použít hrubé odlupky kůry. POZNÁMKA: ne rašelinu. Pokud je příliš jemný, může zablokovat odvodňovací mřížku, což zapříčiní mokrý kompost. Vhodným materiálem je kůra z borovice nebo podobného materiálu, který lze získat v zahrádkářských obchodech nebo obchodech nabízejících kompostovací produkty. Po několikaletém používání Aquatronu může být zapotřebí odvodňovací vrstvu obnovit.

 

Kompostování

 

Pro optimální kompost je zapotřebí vyvážení mezi uhlíkem a dusíkem. V latrínovém kompostu pochází uhlík hlavně z toaletního papíru a pilin (pokud je jimi kompost posypán jako práškem), zatímco dusík je ve fekáliích. V systémech Aquatron je dobrý poměr uhlík/dusík dosažen používáním normálního množství toaletního papíru. Pokud je kompost se správně nainstalovaným Oddělovačem stále mokrý, důvodem může být příliš málo uhlíku. V takovém případě posypte kompost pilinami.

 

Vermi Kompostování

 

Pro zrychlení kompostovacího procesu a k efektivnímu snížení objemu (snížení o cca. 90% původního objemu) mohou být přidány žížaly (Eisenia Fetida, rovněž známá jako žížala hnojní; nebo srovnatelný druh). Červi by měli být přidání po několika týdnech používání. Kompostovací červi jsou běžně k dostání v zahradnických obchodech nebo obchodech, které prodávají ekologické produkty a vybavení. Červi mohou být rovněž v trsech zahradního kompostu. Vermi kompostovací proces funguje nejlépe při teplotách mezi 12° C a 25° C. V celoročním cyklu jsou doporučovány teploty nad 15° C v místnosti, kde je nainstalována Bio Komora. Při teplotách pod 10° C se kompostovací proces a činnost červů zpomalují a jejich „zásoba potravy“ vydrží déle, což může být výhoda v letních domech, které jsou obývány po delší časová údobí. Po přepnutí na další kompostovací příhradu zůstanou červi v původní, plné příhradě, dokud není zcela zkompostována. Červi budou následně migrovat do aktivní příhrady v rámci hledání „čerstvé potravy“.

V prostoru, kde je uložená Bio Komora, nesmí být mráz, jinak kompostující červi nepřežijí.

 

 

Vyprazdňování sekce Bio Komory

 

Když první použitá příhrada dosáhne vyprazdňovací díry, odstraňte kompost malou lopatou, nechte však vrstvu tlustou cca. 5 cm. Tak ponecháte odtokovou vrstvu nedotčenou (pokud ovšem není třeba vrstvu obnovit). Pokud není odpad plně kompostován do půdy, může být zapotřebí dalšího kompostování.

 

Výměna UV zářivek v UV jednotce

 

Pokud jedna UV zářivka selže, obě zářivky by měly být vyměněny za nové. Během výměny UV zářivek je rovněž doporučeno vyčistit vnitřek UV jednotky. Rovněž zkontrolujte, že na vodním uzávěru pod UV jednotkou nejsou žádné sedimenty. V případě potřeby vodní uzávěr vyčistěte.

 

-VAROVÁNÍ! Nevystavujte své oči nebo kůži přímému UV světlu.