Aquatron International AB

Biologiska toalettlösningar!

Díky použití aquatronu  s toaletou oddělující moc  již septik nepotřebuje vyprazdňování, což snižuje jednak cenu a zárověn uhlíkový otisk nákladního auta, které by muselo odpad odvážet.

Záchod oddělující moč má dva výstupy. Jeden odvádí močůvku do nádrže ke skladování, druhý odvádí pevné složky a papír do jednotky Aquatron, kde se oddělí permanentní materiál (pevné složky od splachovací vody). Oddělené pevné složky se rozkládají na kompost. Všechny zbývající tekutiny se spojují s ostatní šedou vodou z domácnosti a vsakují se.

 

Konvenční zásobování vodou a čištění odpadních vod se musí změnit jak na technické, tak na zákonné úrovni. K přeměně na ekologicky udržitelnou společnost je zapotřebí systematického ekologického smýšlení, stejně jako trochu více pokory na straně těch, kteří činí rozhodnutí. Země je stará pět miliard let. Lidstvo se na naší planetě náchází pouze krátkou dobu, ale za posledních 100 let jsme znečistili přírodu a prostředí takovým tempem, že se blížíme globální katastrofě.

 

KAŽDOU MINUTU prosakuje 50 tun umělých hnojiv a pesticidů z obděláváné půdy do jezer a oceánů. Je zničeno 21 hektarů tropických pralesů.

KAŽDOU HODINU je 685 hektarů zemědělské půdy přeměněno na poušť. 1800 dětí zemře na nedostatek jídla (celkem tedy 15 milionů ročně). 55 lidí se otráví pesticidy a jen v USA jich zemře 5. Pouze v USA je zaznamenáno 60 nových případů rakoviny.

KAŽDÝ DEN zemře 25000 lidí kvůli nedostatku vody. Toto se děje pět let po deklaraci z Rio de Janeira o životním prostředí a rozvoji.

Přesměrování moči jako přirozená součást zásob vody a kanalizace je přizpůsobená přírodnímu cyklu.

Stejně jako jiné země,  zaznamenalo Švédsko silný růst populace a počtu měst. Stále více lidí opouští venkov a stěhuje se do měst, kde je snažší sehnat práci, studovat a kde je pohodlnější styl života. Ekonomický systém, na kterém jsme se učinili závislymi, ničí náš ekosystém.

 

Necháváme za sebou odpadní produkty, vytváříme problémy pro životní prostředí. Ceny se zvyšují, nezaplacené účty rostou. Kdo je zaplatí?

Musíme převzít zodpovědnost za budoucí generace. Princip oddělování odpadu je obecně přijímán jako důležitá součást efektivní a udržitelné recyklace surovin. Až doteď nebyl tento princip plně aplikován na odpadní vody. Oddělováním přímo u zdroje, ve speciálně navržených záchodech, může být dosaženo podstatných výhod. Systém třídění moči v našich městských úpravnách vody je přirozenou cestou k ekologicky udržitelné společnosti.

PODVÝŽIVENÁ POLE – PŘEKRMENÁ MOŘE

Děláme nesprávné věci na nesprávných místech a vytváříme problémy, potom stavíme veliké úpravny vod a vytváříme ještě větší problémy.

NPK – DUSÍK, FOSFOR A DRASLÍK

Je to o kultivaci výživy a organického materiálu, který musí být vrácen do polí, odkud vzešel. Je to o cenné lidské moči která dnes končí, skrze úpravny vody, v našich jezerech a mořích a přispívá překrmování. Zahrnuje to postupnou změnu rovnováhy, přechod na ekologické zemědělství. Cílem je mít výživné jídlo bez průmyslových hnojiv a pesticidů, mít zdravé děti bez problémů s alergiemi. Je to o tom mít ekoligicky udržitelnou společnost.

JE TO O TŘÍDĚNÍ MOČI JAKO PŘIROZENÉ SOUČÁSTI ZÁSOB VODY A KANALIZAČNÍHO SYSTÉMU, PŘIZPŮSOBENÉ PŘÍRODNÍMU CYKLU

Dodáváme všechny toalety třídíci moč.

Pro splachování vodou existují tři odlišné typy toalet, které oddělují moč. Toaleta Dubbletten je nejefektivnější v oddělování fekálií a moči. Je také nejšetřivější, co se týče vody. Wost Man & Gustavberg jsou také dva dobré moč oddělující záchody, které šetří vodu. I kdybyste nechtěli oddělovat moč, může být výhodné je nainstalovat v zájmu šetření vodou. Uvědomujete si, že splachovací voda je zároveň pitná voda?

Dubbletten

Moč oddělující záchod montovaný na podlahu s dvojitým splachováním a plastovym nebo dřevěným prkénkem, které je dvojité a proto dobré pro děti.

 

Gustavsberg

ODCHOZÍ PRODUKT OD GUSTAVBERGU

WC393U, Moč třídící, na zeď montovaný záchod s dvojitým splachováním a tvrdým prkénkem.

 

Wostman

Eco Flush, moč třídící záchod montovaný na podlahu s dvojitým splachováním a tvrdým prkénkem.