Aquatron International AB

Biologiska toalettlösningar!

Flexibilita nabízí možnosti, jak přizpůsobit instalaci lokálním podmínkám!

Jelikož je k dopravě odpadu použita kapalina, může být systém Aquatron nainstalován až 60 metrů od WC (3 litry na spláchnutí). Pokud je zapotřebí vzdálenost přesahující 10 metrů, objem spláchnutí by měl být zvýšen alespoň na 4 litry.

Zde jsou instrukce pro instalaci a správu:

///

///

///

Systém Aquatron potřebuje minimální rozměry 1,5 x 1,5 metru pro základnu, na které bude stát a výšku alespoň 1,2 metru, je však dobré mít větší rezervu pro snadný přístup k průtoku splachování.

Příklady jak nainstalovat systémy Aquatron:

1. Instalace ve sklepě. Doporučuje se místo poblíž venkovních dveří k zajištění monitorování systému a vyprazdňování Bio Komory.

2. Instalace pod sklepem. Jako v alternativě č. 1 je doporučeno místo vyhovující pohodlnému monitorování systému a vyprazdňování Bio Komory.

3. S pumpou pro oddělenou kapalinu. V místech instalace, kde není dostatek vertikálního prostoru, může pumpa (přídavné zařízení) snížit výšku potřebnou pro instalaci o přibližně 150 mm.  Rovněž, pokud je místo instalace pod úrovní kanalizace Šedé Vody, může být nainstalována pumpa, aby tekutinu pumpovala do výstupu Šedé Vody. Pro domy na skále, nebo kde není k dispozici vhodné místo ve sklepě či pod domem mohou být zvoleny k instalaci jiná místa, jako oddělená budova, jeskyně v zemi, příhrada vestavěná pod terasou, dvorem atp.

4. Oddělený dům, trubka může být dlouhá, pokud se držíte standartního sklonu 1cm na metr (1% spád). U některých zákazníků měří trubka vedoucí k systému Aquatron 60 metrů.

5. Záchod zabudovaný ve zdi, kde je systém Aquatron na druhé straně zdi. Propojení od záchodu není zcela rovné, alespoň jeden metr mezi záchodem a systémem Aquatron musí mít sklon.