Aquatron International AB

Biologiska toalettlösningar!

Aq_400WagonAQUATRON VAGN 400

Den lite större vattenmulltoan som använder vanlig WC

Aquatron 400 vagn är en enkel lösning när man har möjlighet att rulla vagnen för byte till en ny eller vid tömning. Vagnen rymmer 400 liter och passar bra för fritidshuset eller helårsboende med hård belastning eller två fastigheter, töms ungefär vart 1000:e besök. Tömningsintervallen beror på belastningen och på temperaturen i det utrymme där biokammaren är installerad. Kompostmaskar kan användas direkt i vagnen vid låg belastning, eventuellt kan två vagnar alterneras.

Vid normal skyddsnivå rekommenderar vi att Aquatrons UV enhet används för att behandla utgående vätska mot bakterier.

Vid hög skyddsnivå används Aquatrons Fosforfälla på utgående vätska för att  reducera fosforhalten samt bakteriekulturen

Tekniska data för Aquatron Vagn 400
Höjd: Ca. 150 cm Totalhöjd med stor separator och biokammare
Dimensioner (LxBxH): 622x815x835 mm
VolymCa. 400 liter Utan dräneringsmodul
Vikt Ca. 50kg

Tillbehör:
Aquatron Dräneringsmodul
Extra vagn 400
Aquatron UV enhet
Aquatron Fosforfälla

Aquatron International AB
Ekebyvägen 4
725 92 Västerås

Tel. 010 490 10 40
mail: info@aquatron.se