Aquatron International AB

Biologiska toalettlösningar!

AQUATRON 4×300

“Den stora vatten mulltoan som använder vanlig WC”aquatron 4x300 b

Aquatron 4×300 är lämpad för skolor, daghem, mindre kontorsbyggnader och andra medelstora/större byggnader belägna på platser där kommunalt avlopp saknas. Biokammaren har en inre kompostbehållare på “karusell” som är indelade i 4 sektioner om c:a 300 liter. Kompostbehållaren vrides 90 grader medurs med 3-4 månaders mellanrum. Ett varv tar sålunda 12-16 månader. Intervall för vridning och eventuell tömning beror på belastningen, på temperaturen i det utrymme där biokammaren är installerad och om kompostmaskar används eller ej. Då de tidigare fyllda komposteringsfacken vrids fram till tömningsläget är avfallet fullkomposterat och omvandlat till c:a 20 liter mull. Valmöjlighet finns då att tömma eller låta kompostbehållaren gå ytterligare ett varv före tömning. Kompostmaskar kan användas direkt i komposteringsfacken. Den fullkomposterade mullen är ett perfekt jordförbättringsmedel.

Vid normal skyddsnivå rekommenderar vi att Aquatrons UV enhet används för att behandla utgående vätska mot bakterier.
Vid hög skyddsnivå används Aquatrons Fosforfälla på utgående vätska för att
reducera fosforhalten samt bakteriekulturen

Tekniska data Aquatron 4×300:
Höjd: ca 140cm (totalhöjd med separator och biokammare)
Biokammarens storlek (DxH): 1580x800mm
Biokammare har 4 fack på vardera ungefär 300 liter utan dräneringsmodul
Vikt: ca 85kg

Tillbehör:
Aquatron Dräneringsmodul
Aquatron UV enhet
Aquatron Fosforfälla

Här kan du läsa mera om:
Skötselanvisning
Installationsanvisning
Priser
Tillbehör

 Aquatron-4x300_FR
Aquatron International AB
Ekebyvägen 4
725 92 Västerås

Tel. 010 490 10 40
mail: info@aquatron.se