Aquatron International AB

Biologiska toalettlösningar!

Aq4x500
AQUATRON 4×200
Má vnitřní kompostovací komoru, která je rozdělená do čtyř sekcí, z nichž každá má obsah cca. 200 litrů. Tento vnitřní kontejner se otáčí jako bubínek revolveru.Aquatron 4×200 je vhodný pro celoroční domácnosti 5ti osob. Vnitřní komora by se měla otočit o 90 stupňů po směru hodinových ručiček přibližně každé 3-4 měsíce. Kompletní rotační cyklus je tedy 12-16 měsíců. Skutečná frekvence otáčení/vyprazdňování závisí na použití, teplotě v místě, kde je nainstalovaná Bio Komora a na tom, jestli jsou použiti kompostovací červi.
Otočení vnitřní komory o 90 stupňů ve směru hodinových ručiček má za důsledek, že naplněná 200litrová sekce již neobdrží žádný další pevný odpad a tudíž bude zcela kompostovat odpad do půdy, díky čemuž bude snažší a příjemnější s ním dále nakládat. Když se první použitá komora dostane k vyprazdňování, odpad bude již plně zkompostován a bude přeměněn na cca. 10 litrů půdy – perfektní pro zahradu. Alternativně může být komora ještě jednou použita, než se vyprázdní.Výhodou Aquatronu 4×200 ve srovnání s Aquatronem model 90 je jeho schopnost plného zkompostováná, což činí další nakládání s odpadem jednodušším a příjemnějším.
Podle místních nařízení dodáváno s UV filtrem nebo fosforovou studnou.

tech4x200Technická data

–        Prosakování: Aquatron 4×200 je připojen na vsakovací systém pro domácí odpadní vody z vany, kuchyněa prádla (šedá voda).

–        Záchody: Standartní WC (objem spláchnutí 3-6 litrů) nebo speciální modely, kde je moč mechanicky oddělena od splachovací vody a pevného odpadu již v míse.

–        Délka trubek od WC k oddělovači: Minimálně 1 metr, maximálně 10 nebo 20 metrů (objem spláchnutí 3 až 6 litrů dle délky).

–        Rozměry trubek: Standartní odpadní PVC trubky, 110 mm průměr mezi WC a oddělovačem, ostatní trubky o průměru 50 mm.

–        Sklon: Poslední metr před oddělovačem 5%, zbytek alespoň 1%, nebo podle národních směrnic.

–        UV jednotka: Dvě UV zářivky Philips TUV 15 nebo srovnatelné. UV světla jsou napojena na alarm, který upozorní na případné selhání. Nároky na energii 30W, 230V.

–        Materiál: Aquatron obecně je vyroben z polyethylénové umělé hmoty (recyklovatelná). Bio Komora Aquatronu 4×200 je ovšem vyrobena z polysterové umělé hmoty zpevněné skelnými vlákny.