Aquatron International AB

Biologiska toalettlösningar!

Aq4x500AQUATRON 4×100

“Den lite större vatten mulltoan som använder vanlig WC”

Aquatron 4×100 är lämplig för fritidsboende (c:a 5 personer)eller för små hushåll (1-2 personer, permanentboende). Biokammaren har en inre kompostbehållare på “karusell” som är indelade i 4 sektioner om c:a 100 liter. Kompostbehållaren vrides 90 grader medurs med 3-4 månaders mellanrum. Ett varv tar sålunda 12-16 månader. Intervall för vridning och eventuell tömning beror på belastningen, på temperaturen i det utrymme där biokammaren är installerad och om kompostmaskar används eller ej.
Då de tidigare fyllda komposteringsfacken vrids fram till tömningsläget är avfallet fullkomposterat och omvandlat till c:a 10 liter mull. Valmöjlighet finns då att tömma eller låta kompostbehållaren gå ytterligare ett varv före tömning. Kompostmaskar kan användas direkt i komposteringsfacken. Den fullkomposterade mullen är ett perfekt jordförbättringsmedel.

Vid normal skyddsnivå rekommenderar vi att Aquatrons UV enhet används för att behandla utgående vätska mot bakterier.

Vid hög skyddsnivå används Aquatrons Fosforfälla på utgående vätska för att  reducera fosforhalten samt bakteriekulturen

tech4x100Tekniska data Aquatron 4×100:

Höjd: ca 110cm (totalhöjd med separator och biokammare)
Biokammarens storlek (DxH): 1150x550mm
Biokammaren har 4 fack på vardera ungefär 100 liter utan dräneringsmodul
Vikt: ca 55kg

 

Tillbehör:

Aquatron Dräneringsmodul
Aquatron UV enhet
Aquatron Fosforfälla

Aquatron International AB
Ekebyvägen 4
725 92 Västerås

Tel. 010 490 10 40
mail: info@aquatron.se