Aquatron International AB

Biologiska toalettlösningar!

Aq4x500AQUATRON 4×100

Má vnitřní kompostovací komoru, která je rozdělená do čtyř sekcí, z nichž každá má obsah cca. 100 litrů. Tento vnitřní kontejner se otáčí jako bubínek revolveru.Aquatron 4×100 je vhodný pro domy do 5 osob, jedná-li se o prázdninové domy, nebo pro malé domácnosti (1-2 osoby). Vnitřní komora by se měla otočit o 90 stupňů po směru hodinových ručiček přibližně každé 3-4 měsíce. Kompletní rotační cyklus je tedy 12-16 měsíců. Skutečná frekvence otáčení/vyprazdňování závisí na použití, teplotě v místě, kde je nainstalovaná Bio Komora a na tom, jestli jsou použiti kompostovací červi.

Otočení vnitřní komory o 90 stupňů ve směru hodinových ručiček má za důsledek, že naplněná 100litrová sekce již neobdrží žádný další pevný odpad a tudíž bude zcela kompostovat odpad do půdy, díky čemuž bude snažší a příjemnější s ním dále nakládat. Když se první použitá komora dostane k vyprazdňování, odpad bude již plně zkompostován a bude přeměněn na cca. 10 litrů půdy – perfektní pro zahradu. Alternativně může být komora ještě jednou použita, než se vyprázdní.

Výhodou Aquatronu 4×100 ve srovnání s Aquatronem model 90 je jeho schopnost plného zkompostováná, což činí další nakládání s odpadem jednodušším a příjemnějším.

 

Podle místních nařízení dodáváno s UV filtrem nebo fosforovou studnou.

tech4x100Technická data
Prosakování: Aquatron 4×100 je připojen na vsakovací systém pro domácí odpadní vody z vany, kuchyněa prádla (šedá voda).
– Záchody: Standartní WC (objem spláchnutí 3-6 litrů) nebo speciální modely, kde je moč mechanicky oddělena od splachovací vody a pevného odpadu již v míse.
– Délka trubek od WC k oddělovači: Minimálně 1 metr, maximálně 10 nebo 20 metrů (objem spláchnutí 3 až 6 litrů dle délky).
– Rozměry trubek: Standartní odpadní PVC trubky, 110 mm průměr mezi WC a oddělovačem, ostatní trubky o průměru 50 mm.
– Sklon: Poslední metr před oddělovačem 5%, zbytek alespoň 1%, nebo podle národních směrnic.
– UV jednotka: Dvě UV zářivky Philips TUV 15 nebo srovnatelné. UV světla jsou napojena na alarm, který upozorní na případné selhání. Nároky na energii 30W, 230V.

– Materiál: Aquatron obecně je vyroben z polyethylénové umělé hmoty (recyklovatelná). Bio Komora Aquatronu 4×100 je ovšem vyrobena z polysterové umělé hmoty zpevněné skelnými vlákny.
Příslušenství:
– Ventilátor
– UV filtr
– fosforová studna