Startsida

Ekologiska toalettsystem – sedan 1986

Aquatron är det ekologiska systemet för dig som vill ha egen slamhantering med enkel kompostering. Vårt system passar från det lilla fritidshuset till offentliga byggnader. Väl beprövat och omtyckt i snart 40 år.
Välkommen till Aquatron!

Fungerar utan el

Systemet klarar upp till hög skyddsnivå genom att använda naturliga ämnen för nedbrytning av fosfor. Bra för miljön!

Vanliga toaletter

Separatorn delar fekalier från spolvatten och därför kan du ha en vanlig vattentoalett till ditt Aquatronsystem. Fräscht och bekvämt!

Kompostering

Det är enkelt att använda kompostfacken. Det kan gå år innan du behöver tömma din kompostlåda. Det gåt dessutom att låta maskar hjälpa till med komposteringen!